Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański

Jakość kadr w polskiej adwokaturze w drugiej ołowie lat 40 była bardzo słaba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, że adwokaci uczestniczyli wówczas, jako obrońcy w procesach członków AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie światowej. Abstrahując od kwestii związanych z politycznymi naciskami na postawę
adwokatów w procesach politycznych, członkostwem w PPR, przejawami oportunizmu, pojawia się zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokatów w tamtych czasach mógł merytorycznie pomóc w procesach karnych osobom represjonowanym...

Files (67.8 kB)
Name Size
adwokat dr Piotr Sobanski Zielona Gora adwokatura 1946.pdf
md5:11c43d21fc28ddbb69a2269e5498a108
67.8 kB Download
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as