Dataset Open Access

Valentine Datasets

Koutras, Christos; Siachamis, Georgios; Ionescu, Andra; Psarakis, Kyriakos; Brons, Jerry; Fragkoulis, Marios; Lofi, Christoph; Bonifati, Angela; Katsifodimos, Asterios


BibTeX Export

@dataset{koutras_christos_2021_5084605,
 author    = {Koutras, Christos and
         Siachamis, Georgios and
         Ionescu, Andra and
         Psarakis, Kyriakos and
         Brons, Jerry and
         Fragkoulis, Marios and
         Lofi, Christoph and
         Bonifati, Angela and
         Katsifodimos, Asterios},
 title    = {Valentine Datasets},
 month    = jul,
 year     = 2021,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.5084605},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.5084605}
}
82
12
views
downloads
All versions This version
Views 8282
Downloads 1212
Data volume 7.2 GB7.2 GB
Unique views 7575
Unique downloads 1212

Share

Cite as