Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XIV (2008)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50759", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Wy\u017cszej Szko\u0142y Filozoficzno-Pedagogicznej &quot;Ignatianum&quot; w Krakowie, t. XIV (2008)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Wy\u017cszej Szko\u0142y Filozoficzno-Pedagogicznej \"Ignatianum\" w Krakowie t. XIV (2008)", 
 "type": "article", 
 "id": "50759"
}
294
168
views
downloads
All versions This version
Views 294294
Downloads 168168
Data volume 150.0 MB150.0 MB
Unique views 136136
Unique downloads 162162

Share

Cite as