Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie [t. IX] (2000-2001)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50753", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Wy\u017cszej Szko\u0142y Filozoficzno-Pedagogicznej &quot;Ignatianum&quot; w Krakowie [t. IX] (2000-2001)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Wy\u017cszej Szko\u0142y Filozoficzno-Pedagogicznej \"Ignatianum\" w Krakowie [t. IX] (2000-2001)", 
 "type": "graphic", 
 "id": "50753"
}
353
46
views
downloads
All versions This version
Views 353353
Downloads 4646
Data volume 407.7 MB407.7 MB
Unique views 157157
Unique downloads 4646

Share

Cite as