Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VIII] (1999)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50752", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VIII] (1999)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VIII] (1999)", 
 "type": "graphic", 
 "id": "50752"
}
300
14
views
downloads
All versions This version
Views 300300
Downloads 1414
Data volume 120.7 MB120.7 MB
Unique views 148148
Unique downloads 1313

Share

Cite as