Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VI] (1995-1996)

AIK, RFI


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.50750</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>AIK, RFI</creatorName>
   <givenName>RFI</givenName>
   <familyName>AIK</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VI] (1995-1996)</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-05-02</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Image">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/50750</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, t. VI (1995-1996)&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
324
17
views
downloads
All versions This version
Views 324324
Downloads 1717
Data volume 219.0 MB219.0 MB
Unique views 160160
Unique downloads 1616

Share

Cite as