Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VI] (1995-1996)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50750", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, t. VI (1995-1996)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. VI] (1995-1996)", 
 "type": "graphic", 
 "id": "50750"
}
324
17
views
downloads
All versions This version
Views 324324
Downloads 1717
Data volume 219.0 MB219.0 MB
Unique views 160160
Unique downloads 1616

Share

Cite as