Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. V] (1993-1994)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50749", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, t. V (1993-1994)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. V] (1993-1994)", 
 "type": "article", 
 "id": "50749"
}
387
39
views
downloads
All versions This version
Views 387387
Downloads 3939
Data volume 665.4 MB665.4 MB
Unique views 163163
Unique downloads 3232

Share

Cite as