Other Open Access

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. I] (1988)

AIK, RFI


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.50745", 
 "author": [
  {
   "given": "RFI", 
   "family": "AIK"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, t. I (1988)</p>", 
 "title": "Rocznik Wydzia\u0142u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [t. I] (1988)", 
 "type": "article", 
 "id": "50745"
}
483
140
views
downloads
All versions This version
Views 483483
Downloads 140140
Data volume 3.9 GB3.9 GB
Unique views 223223
Unique downloads 125125

Share

Cite as