Conference paper Open Access

[Correction of psychophysical development of preschool children 3-4 year old with movement disorders by means of Bobath therapy]

Bukhovets, B.O.

This study deals with the definition of efficiency application means Bobath therapy as main correction psychophysical development method of preschool age 3 -4 years children, who have movement disorders.

Files (550.5 kB)
Name Size
Bukhovets.pdf
md5:9abc8bd7878ab15ffb94eec744b2c44f
550.5 kB Download
  • 1. Beseda, V.V., Romanchuk, A.P. (2012) Do pytannia otsinky fizychnoi pidhotovlennosti ditei doshkilnoho viku [By the assessment of physical readiness of preschool children]. Zb. nauk. Prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka - Collected Works Kamenetz-Podolsk National University n.a. I. Ogienko, 19(2), 237-243. Kamenets- Podolsk: Medobory [in Ukrainian].

  • 2. Bobat, K. (1966) Motornii defekti u patsientov s tserebralnim paralichem. [Motor defects in patients with cerebral palsy]. Saffolk: Svobodnaia presa [in Ukrainian].

  • 3. Bukhovets, B.O. (2014). Bobat terapiia v korektsii psiho-motornogo rozvitku ditei z organichnimi urazhenniami [Bobath therapy in the correction of psychomotor development of children with organic lesions]. Nauka i osvita - Science and education, 8, 30-35 [in Ukrainian].

  • 4. Tarasun, V.V. (2012). Psihologo-pedagogіchna dopomoga dіtiam pereddoshkіlnogo vіku z osoblivostiami v rozvitku: napriami realіzatsіi [Psychopedagogical assistance to preschool children with featuresin development: directions of realization]. Kyiv: Vidavnitstvo Natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova [in Ukrainian].

  • 5. Bobat-kontseptsiia. Teoriia ta klinichna praktyka v nevrolohichnii reabilitatsii [Theory and сlinical racticein neurological rehabilitation]. (2013). Nizhnii Novgorod: Kirilitsia [in Ukrainian].

  • 6. Bukhovets, B.O., Romanchuk, A.P. (2014) Bobath therapy in correction of psychomotor development of children with organic injuries CNS. Journal Of Health Sciences, 4, 71-78.

5
14
views
downloads
All versions This version
Views 55
Downloads 1414
Data volume 7.7 MB7.7 MB
Unique views 55
Unique downloads 1212

Share

Cite as