Journal article Open Access

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

İbrahim Gökçe


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5021212</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>İbrahim Gökçe</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0434-763X</nameIdentifier>
   <affiliation>Diyanet İşleri Başkanlığı</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Hadis</subject>
  <subject>Râvi</subject>
  <subject>Rivayet</subject>
  <subject>Meçhul</subject>
  <subject>Sika</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-06-23</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5021212</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5021211</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Muhaddisler hadislerin g&amp;uuml;venliğini &amp;ouml;nemsemişlerdir. Hadislerin g&amp;uuml;venliğini etkileyen şeyleri tespit etmek i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;aba harcamışlardır. Onların hadislerin g&amp;uuml;venliğine y&amp;ouml;nelik tehdit olarak g&amp;ouml;rd&amp;uuml;kleri konulardan birisi de r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin kimlikleri ve adaletleri hakkında bilgiye ulaşılamamasıdır. Me&amp;ccedil;hul r&amp;acirc;v&amp;icirc;leri hadislerin sıhhati &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bir engel olarak g&amp;ouml;ren muhaddisler, aynı zamanda r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerden cehaleti kaldıran sebepleri de araştırmış ve bu konudaki fikirlerini ifade etmişlerdir. &amp;Ccedil;&amp;uuml;nk&amp;uuml; hadislerin sıhhati b&amp;uuml;y&amp;uuml;k oranda r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin g&amp;uuml;venilir olmasına ve zabtına bağlıdır. Adil r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin rivayetlerini &amp;ouml;nemseyen ve &amp;ouml;nceleyen muhaddisler, onların adaletini tespit etmek i&amp;ccedil;in &amp;ouml;ncelikle kimlik bilgilerine ihtiya&amp;ccedil; duymuşlardır. Bu sebeple r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin ş&amp;ouml;hret sahibi olması, hadis alimleri tarafından tezkiye edilmiş olması, bir&amp;ccedil;ok r&amp;acirc;viye sahip olması gibi onlardan cehaleti kaldırıcı etkenleri değerlendirmişler ve hangi durumlarda cehaleti kaldıran birer unsur olduklarını tartışmışlardır.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Gökçe, İ. (2021). Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar. Theosophia, 2, 51-66.</description>
 </descriptions>
</resource>
6
3
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 33
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 66
Unique downloads 33

Share

Cite as