Journal article Open Access

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

İbrahim Gökçe


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5021212">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5021212</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5021212"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0434-763X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0434-763X</dct:identifier>
    <foaf:name>İbrahim Gökçe</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Diyanet İşleri Başkanlığı</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Hadis</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Râvi</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Rivayet</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Meçhul</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Sika</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-06-23</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5021212"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5021212</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5021211"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Muhaddisler hadislerin g&amp;uuml;venliğini &amp;ouml;nemsemişlerdir. Hadislerin g&amp;uuml;venliğini etkileyen şeyleri tespit etmek i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;aba harcamışlardır. Onların hadislerin g&amp;uuml;venliğine y&amp;ouml;nelik tehdit olarak g&amp;ouml;rd&amp;uuml;kleri konulardan birisi de r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin kimlikleri ve adaletleri hakkında bilgiye ulaşılamamasıdır. Me&amp;ccedil;hul r&amp;acirc;v&amp;icirc;leri hadislerin sıhhati &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bir engel olarak g&amp;ouml;ren muhaddisler, aynı zamanda r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerden cehaleti kaldıran sebepleri de araştırmış ve bu konudaki fikirlerini ifade etmişlerdir. &amp;Ccedil;&amp;uuml;nk&amp;uuml; hadislerin sıhhati b&amp;uuml;y&amp;uuml;k oranda r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin g&amp;uuml;venilir olmasına ve zabtına bağlıdır. Adil r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin rivayetlerini &amp;ouml;nemseyen ve &amp;ouml;nceleyen muhaddisler, onların adaletini tespit etmek i&amp;ccedil;in &amp;ouml;ncelikle kimlik bilgilerine ihtiya&amp;ccedil; duymuşlardır. Bu sebeple r&amp;acirc;v&amp;icirc;lerin ş&amp;ouml;hret sahibi olması, hadis alimleri tarafından tezkiye edilmiş olması, bir&amp;ccedil;ok r&amp;acirc;viye sahip olması gibi onlardan cehaleti kaldırıcı etkenleri değerlendirmişler ve hangi durumlarda cehaleti kaldıran birer unsur olduklarını tartışmışlardır.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Gökçe, İ. (2021). Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar. Theosophia, 2, 51-66.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.5021212</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>998872</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5021212/files/04_igokce.pdf">https://zenodo.org/record/5021212/files/04_igokce.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
6
3
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 33
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 66
Unique downloads 33

Share

Cite as