Journal article Open Access

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

İbrahim Gökçe


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5021212", 
 "container_title": "Theosophia", 
 "title": "R\u00e2v\u00eeden Cehalet Vasf\u0131n\u0131 Kald\u0131ran Durumlar", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    6, 
    23
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Muhaddisler hadislerin g&uuml;venli\u011fini &ouml;nemsemi\u015flerdir. Hadislerin g&uuml;venli\u011fini etkileyen \u015feyleri tespit etmek i&ccedil;in &ccedil;aba harcam\u0131\u015flard\u0131r. Onlar\u0131n hadislerin g&uuml;venli\u011fine y&ouml;nelik tehdit olarak g&ouml;rd&uuml;kleri konulardan birisi de r&acirc;v&icirc;lerin kimlikleri ve adaletleri hakk\u0131nda bilgiye ula\u015f\u0131lamamas\u0131d\u0131r. Me&ccedil;hul r&acirc;v&icirc;leri hadislerin s\u0131hhati &ouml;n&uuml;nde bir engel olarak g&ouml;ren muhaddisler, ayn\u0131 zamanda r&acirc;v&icirc;lerden cehaleti kald\u0131ran sebepleri de ara\u015ft\u0131rm\u0131\u015f ve bu konudaki fikirlerini ifade etmi\u015flerdir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hadislerin s\u0131hhati b&uuml;y&uuml;k oranda r&acirc;v&icirc;lerin g&uuml;venilir olmas\u0131na ve zabt\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. Adil r&acirc;v&icirc;lerin rivayetlerini &ouml;nemseyen ve &ouml;nceleyen muhaddisler, onlar\u0131n adaletini tespit etmek i&ccedil;in &ouml;ncelikle kimlik bilgilerine ihtiya&ccedil; duymu\u015flard\u0131r. Bu sebeple r&acirc;v&icirc;lerin \u015f&ouml;hret sahibi olmas\u0131, hadis alimleri taraf\u0131ndan tezkiye edilmi\u015f olmas\u0131, bir&ccedil;ok r&acirc;viye sahip olmas\u0131 gibi onlardan cehaleti kald\u0131r\u0131c\u0131 etkenleri de\u011ferlendirmi\u015fler ve hangi durumlarda cehaleti kald\u0131ran birer unsur olduklar\u0131n\u0131 tart\u0131\u015fm\u0131\u015flard\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u0130brahim G\u00f6k\u00e7e"
  }
 ], 
 "page": "51-66", 
 "note": "Citation/\u00a9: G\u00f6k\u00e7e, \u0130. (2021). R\u00e2v\u00eeden Cehalet Vasf\u0131n\u0131 Kald\u0131ran Durumlar. Theosophia, 2, 51-66.", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "2", 
 "id": "5021212"
}
6
3
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 33
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 66
Unique downloads 33

Share

Cite as