There is a newer version of this record available.

Poster Open Access

UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio

Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "lit", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Lithuanian"
 }, 
 "description": "<p>H2020 UNISECO projekto politikos santrauka.</p>\n\n<p>UNISECO yra Europos mokslini\u0173 tyrim\u0173 projektas, kurio tikslas &ndash; pl\u0117toti naujovi&scaron;kus metodus, padedan\u010dius geriau suprasti&nbsp;socio-ekonominius ir politinius veiksnius bei galimas kli\u016btis, kylan\u010dias siekiant vystyti ir \u012fgyvendinti&nbsp;agroekologines&nbsp;praktikas ES \u016bkininkavimo sistemose.</p>\n\n<p>Projekto koordinatorius: Dr.&nbsp;Gerald&nbsp;Schwarz&nbsp;//&nbsp;El.pa&scaron;tas:&nbsp;gerald.schwarz@thuenen.de&nbsp;// Tel.&nbsp;nr.: +49 531 596 5140 //&nbsp;Tiuneno&nbsp;institutas,&nbsp;Bundesallee&nbsp;63 38116&nbsp;Braunschweig, VOKIETIJA</p>\n\n<p>Projekto laikotarpis: 2018 gegu\u017e\u0117s 1 d.&ndash;2021 baland\u017eio 30 d.&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://cordis.europa.eu/project/id/773901\">https://cordis.europa.eu/project/id/773901</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/\">https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/</a></p>\n\n<p>UNISECO EIP-Agri&nbsp;projekt\u0173 duomen\u0173 baz\u0117je:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro\">https://ec.europa.eu/...../understanding-and-improving-sustainability-agro</a></p>\n\n<p>APSILANKYKITE UNISECO AGRO-EKOLOGINI\u0172 \u017dINI\u0172 CENTRE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://uniseco-project.eu/\">https://uniseco-project.eu</a></p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Baltijos aplinkos forumas", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Gra\u017evydas Jegelevi\u010dius, Elvyra Mik\u0161yt\u0117, Justas Gulbinas"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/4835650", 
 "datePublished": "2021-04-30", 
 "version": "LT", 
 "keywords": [
  "UNISECO", 
  "H2020", 
  "pieno \u016bkiai", 
  "pieno \u016bki\u0173 tvarumas", 
  "pieno \u016bki\u0173 darnumas", 
  "aplinkosauga"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650", 
 "@type": "CreativeWork", 
 "name": "UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio \u016bkininkavimo \u017eini\u0173 ir praktini\u0173 \u012fg\u016bd\u017ei\u0173 prieigos gerinimas Lietuvos \u016bkininkams siekiant sustiprinti per\u0117jim\u0105 prie agroekologinio \u017eem\u0117s \u016bkio"
}
75
30
views
downloads
All versions This version
Views 7521
Downloads 303
Data volume 124.0 MB62.5 MB
Unique views 6819
Unique downloads 293

Share

Cite as