There is a newer version of this record available.

Poster Open Access

UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio

Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a5ad170b-7f9f-4290-a87f-b83a74d45514/UNISECO-issue-briefs-visual-LT_LT.pptx"
   }, 
   "checksum": "md5:c5f2e0916daf341a5b89bc9e27bb2777", 
   "bucket": "a5ad170b-7f9f-4290-a87f-b83a74d45514", 
   "key": "UNISECO-issue-briefs-visual-LT_LT.pptx", 
   "type": "pptx", 
   "size": 20821734
  }
 ], 
 "owners": [
  212888
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.4835650", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 29.0, 
  "unique_views": 19.0, 
  "views": 21.0, 
  "version_views": 75.0, 
  "unique_downloads": 3.0, 
  "version_unique_views": 68.0, 
  "volume": 62465202.0, 
  "version_downloads": 30.0, 
  "downloads": 3.0, 
  "version_volume": 124032843.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4835649", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/a5ad170b-7f9f-4290-a87f-b83a74d45514", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4835649.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/4835650", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/4905259", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4835650.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/4905259"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.4835649", 
 "created": "2021-05-28T06:49:27.352919+00:00", 
 "updated": "2021-06-07T04:39:57.124251+00:00", 
 "conceptrecid": "4835649", 
 "revision": 5, 
 "id": 4835650, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.4835650", 
  "version": "LT", 
  "language": "lit", 
  "title": "UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio \u016bkininkavimo \u017eini\u0173 ir praktini\u0173 \u012fg\u016bd\u017ei\u0173 prieigos gerinimas Lietuvos \u016bkininkams siekiant sustiprinti per\u0117jim\u0105 prie agroekologinio \u017eem\u0117s \u016bkio", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.4835649", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4835649"
     }, 
     "is_last": false, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4905259"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "773901", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::773901"
    }, 
    "title": "Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU", 
    "acronym": "UNISECO", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "keywords": [
   "UNISECO", 
   "H2020", 
   "pieno \u016bkiai", 
   "pieno \u016bki\u0173 tvarumas", 
   "pieno \u016bki\u0173 darnumas", 
   "aplinkosauga"
  ], 
  "publication_date": "2021-04-30", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Baltijos aplinkos forumas", 
    "name": "Gra\u017evydas Jegelevi\u010dius, Elvyra Mik\u0161yt\u0117, Justas Gulbinas"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "poster", 
   "title": "Poster"
  }, 
  "description": "<p>H2020 UNISECO projekto politikos santrauka.</p>\n\n<p>UNISECO yra Europos mokslini\u0173 tyrim\u0173 projektas, kurio tikslas &ndash; pl\u0117toti naujovi&scaron;kus metodus, padedan\u010dius geriau suprasti&nbsp;socio-ekonominius ir politinius veiksnius bei galimas kli\u016btis, kylan\u010dias siekiant vystyti ir \u012fgyvendinti&nbsp;agroekologines&nbsp;praktikas ES \u016bkininkavimo sistemose.</p>\n\n<p>Projekto koordinatorius: Dr.&nbsp;Gerald&nbsp;Schwarz&nbsp;//&nbsp;El.pa&scaron;tas:&nbsp;gerald.schwarz@thuenen.de&nbsp;// Tel.&nbsp;nr.: +49 531 596 5140 //&nbsp;Tiuneno&nbsp;institutas,&nbsp;Bundesallee&nbsp;63 38116&nbsp;Braunschweig, VOKIETIJA</p>\n\n<p>Projekto laikotarpis: 2018 gegu\u017e\u0117s 1 d.&ndash;2021 baland\u017eio 30 d.&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://cordis.europa.eu/project/id/773901\">https://cordis.europa.eu/project/id/773901</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/\">https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/</a></p>\n\n<p>UNISECO EIP-Agri&nbsp;projekt\u0173 duomen\u0173 baz\u0117je:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro\">https://ec.europa.eu/...../understanding-and-improving-sustainability-agro</a></p>\n\n<p>APSILANKYKITE UNISECO AGRO-EKOLOGINI\u0172 \u017dINI\u0172 CENTRE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://uniseco-project.eu/\">https://uniseco-project.eu</a></p>"
 }
}
75
30
views
downloads
All versions This version
Views 7521
Downloads 303
Data volume 124.0 MB62.5 MB
Unique views 6819
Unique downloads 293

Share

Cite as