There is a newer version of this record available.

Poster Open Access

UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio

Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4835650</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas</creatorName>
   <affiliation>Baltijos aplinkos forumas</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>UNISECO</subject>
  <subject>H2020</subject>
  <subject>pieno ūkiai</subject>
  <subject>pieno ūkių tvarumas</subject>
  <subject>pieno ūkių darnumas</subject>
  <subject>aplinkosauga</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-04-30</date>
 </dates>
 <language>lt</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Poster</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4835650</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4835649</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>LT</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;H2020 UNISECO projekto politikos santrauka.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;UNISECO yra Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas &amp;ndash; plėtoti naujovi&amp;scaron;kus metodus, padedančius geriau suprasti&amp;nbsp;socio-ekonominius ir politinius veiksnius bei galimas kliūtis, kylančias siekiant vystyti ir įgyvendinti&amp;nbsp;agroekologines&amp;nbsp;praktikas ES ūkininkavimo sistemose.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Projekto koordinatorius: Dr.&amp;nbsp;Gerald&amp;nbsp;Schwarz&amp;nbsp;//&amp;nbsp;El.pa&amp;scaron;tas:&amp;nbsp;gerald.schwarz@thuenen.de&amp;nbsp;// Tel.&amp;nbsp;nr.: +49 531 596 5140 //&amp;nbsp;Tiuneno&amp;nbsp;institutas,&amp;nbsp;Bundesallee&amp;nbsp;63 38116&amp;nbsp;Braunschweig, VOKIETIJA&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Projekto laikotarpis: 2018 gegužės 1 d.&amp;ndash;2021 balandžio 30 d.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://cordis.europa.eu/project/id/773901"&gt;https://cordis.europa.eu/project/id/773901&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/"&gt;https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;UNISECO EIP-Agri&amp;nbsp;projektų duomenų bazėje:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro"&gt;https://ec.europa.eu/...../understanding-and-improving-sustainability-agro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;APSILANKYKITE UNISECO AGRO-EKOLOGINIŲ ŽINIŲ CENTRE:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://uniseco-project.eu/"&gt;https://uniseco-project.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/">773901</awardNumber>
   <awardTitle>Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
75
30
views
downloads
All versions This version
Views 7521
Downloads 303
Data volume 124.0 MB62.5 MB
Unique views 6819
Unique downloads 293

Share

Cite as