There is a newer version of this record available.

Poster Open Access

UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio

Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Gražvydas Jegelevičius, Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas</foaf:name>
    <foaf:givenName>Elvyra Mikšytė, Justas Gulbinas</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Gražvydas Jegelevičius</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Baltijos aplinkos forumas</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>UNISECO H2020 Problematikos santrauka: Agroekologinio ūkininkavimo žinių ir praktinių įgūdžių prieigos gerinimas Lietuvos ūkininkams siekiant sustiprinti perėjimą prie agroekologinio žemės ūkio</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>UNISECO</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>H2020</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>pieno ūkiai</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>pieno ūkių tvarumas</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>pieno ūkių darnumas</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>aplinkosauga</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-04-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LIT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4835650"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4835650</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4835649"/>
  <owl:versionInfo>LT</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;H2020 UNISECO projekto politikos santrauka.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;UNISECO yra Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas &amp;ndash; plėtoti naujovi&amp;scaron;kus metodus, padedančius geriau suprasti&amp;nbsp;socio-ekonominius ir politinius veiksnius bei galimas kliūtis, kylančias siekiant vystyti ir įgyvendinti&amp;nbsp;agroekologines&amp;nbsp;praktikas ES ūkininkavimo sistemose.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Projekto koordinatorius: Dr.&amp;nbsp;Gerald&amp;nbsp;Schwarz&amp;nbsp;//&amp;nbsp;El.pa&amp;scaron;tas:&amp;nbsp;gerald.schwarz@thuenen.de&amp;nbsp;// Tel.&amp;nbsp;nr.: +49 531 596 5140 //&amp;nbsp;Tiuneno&amp;nbsp;institutas,&amp;nbsp;Bundesallee&amp;nbsp;63 38116&amp;nbsp;Braunschweig, VOKIETIJA&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Projekto laikotarpis: 2018 gegužės 1 d.&amp;ndash;2021 balandžio 30 d.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://cordis.europa.eu/project/id/773901"&gt;https://cordis.europa.eu/project/id/773901&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/"&gt;https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;UNISECO EIP-Agri&amp;nbsp;projektų duomenų bazėje:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro"&gt;https://ec.europa.eu/...../understanding-and-improving-sustainability-agro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;APSILANKYKITE UNISECO AGRO-EKOLOGINIŲ ŽINIŲ CENTRE:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://uniseco-project.eu/"&gt;https://uniseco-project.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4835650"/>
    <dcat:byteSize>20821734</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4835650/files/UNISECO-issue-briefs-visual-LT_LT.pptx"/>
    <dcat:mediaType>application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">773901</dct:identifier>
  <dct:title>Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
75
30
views
downloads
All versions This version
Views 7521
Downloads 303
Data volume 124.0 MB62.5 MB
Unique views 6819
Unique downloads 293

Share

Cite as