Journal article Open Access

Doğu Anadolu bölgesinde (Türkiye) Lygaeus equestris'in ekstrem fenolojik kaydı ve diğer bazı ekolojik parametreleri hakkında

KIYAK, Suat


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4822002</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>KIYAK, Suat</creatorName>
   <givenName>Suat</givenName>
   <familyName>KIYAK</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8167-8283</nameIdentifier>
   <affiliation>Gazi Universtiy, Faculty of Sciences, Department of Biology, 06500 Teknikokullar, Ankara, TURKEY</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Doğu Anadolu bölgesinde (Türkiye) Lygaeus equestris'in ekstrem fenolojik kaydı ve diğer bazı ekolojik parametreleri hakkında</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Lygaeus equestris (L.,1758)</subject>
  <subject>Lygaeidae</subject>
  <subject>Heteroptera</subject>
  <subject>fenoloji</subject>
  <subject>ekoloji</subject>
  <subject>Türkiye</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-05-31</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4822002</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4821391</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Ouml;ZET: Bu &amp;ccedil;alışmada, Doğu Anadolu B&amp;ouml;lgesinden Lygaeus equestris (L.,1758) t&amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n kış&amp;nbsp;mevsiminde g&amp;ouml;zlenen aktif u&amp;ccedil;uş kaydı verilmiştir. Araştırma Elazığ ili sınırlarında yer alan&amp;nbsp;Hazar G&amp;ouml;l&amp;uuml; kıyısında 2019 yılında Aralık ayının 19&amp;rsquo;unda ger&amp;ccedil;ekleştirilmiş ve Lygaeus equestris&amp;nbsp;(L.,1758) &amp;ouml;rneği g&amp;ouml;zlenmiştir.&lt;br&gt;
&amp;Ccedil;alışmada yıllık u&amp;ccedil;uş zamanları &amp;ccedil;izelge haline getirilmiş, ayrıca t&amp;uuml;r&amp;uuml;n; T&amp;uuml;rkiye dağılışı, tercih&amp;nbsp;ettiği rakım aralığı, habitat ve konuk&amp;ccedil;u bitkileri de verilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
34
39
views
downloads
All versions This version
Views 3416
Downloads 3924
Data volume 43.6 MB26.8 MB
Unique views 3216
Unique downloads 3524

Share

Cite as