Software Open Access

MyGene.info data backend component

Xin, Jiwen; Afrasiabi, Cyrus; Mark, Adam; Tsueng, Ginger; Su, Andrew I.; Wu, Chunlei


BibTeX Export

@software{xin_2016_48145,
 author    = {Xin, Jiwen and
         Afrasiabi, Cyrus and
         Mark, Adam and
         Tsueng, Ginger and
         Su, Andrew I. and
         Wu, Chunlei},
 title    = {MyGene.info data backend component},
 month    = mar,
 year     = 2016,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.48145},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.48145}
}
74
3
views
downloads
All versions This version
Views 7474
Downloads 33
Data volume 413.5 kB413.5 kB
Unique views 7373
Unique downloads 33

Share

Cite as