Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Journal article Open Access

Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija

Robert Braun; Richard Randell; Ana Galić (prev.)


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Vizije koje okru\u017euju &bdquo;samo-pokretna&ldquo; ili &bdquo;autonomna&ldquo; vozila primjer su instance socio-tehni\u010dkog imaginarija: vizije budu\u0107e tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da \u0107e oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U sredi&scaron;tu ovog narativa je pretpostavka da je vi&scaron;e od 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a rezultat &ldquo;gre&scaron;ke voza\u010da&rdquo;. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izra\u0111ena ova statistika u okviru istra\u017eivanja sigurnosti cestovnog saobra\u0107aja i koja je potom prihva\u0107ena kao \u010dinjenica. To je jedna od glavnih semioti\u010dkih komponenti socio-tehni\u010dkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski voza\u010di odgovorni za ~ 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a, autonomna bi vozila na\u010delno trebala mo\u0107i smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sli\u010dan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup doga\u0111aja koji se mogu raspodijeliti kroz tri sredi&scaron;nje varijable tradicionalnih istra\u017eivanja sigurnosti na cestama: voza\u010d, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehni\u010dkog imaginarija prihvatio je sredi&scaron;nju pretpostavku istra\u017eivanja sigurnosti saobra\u0107aja na cestama, da nasilje na cesti nije su&scaron;tinsko svojstvo automobila, ve\u0107 je uzrokovano uglavnom zbog gre&scaron;ke voza\u010da. Na temelju ove pretpostavke bilo je mogu\u0107e konfigurisati autonomna vozila kao rje&scaron;enje nasilja na cestama. Iako su socio-tehni\u010dki imaginariji tipi\u010dno orijentisani ka budu\u0107nosti, u ovom radu fokusu je na zna\u010daju autonomnog socio-tehni\u010dkog imaginarija u sada&scaron;njosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, ve\u0107 jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehni\u010dkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju vi&scaron;e istih: naime, vi&scaron;e automobila.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Robert Braun"
  }, 
  {
   "affiliation": "Webster University Geneva, Switzerland and Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Richard Randell"
  }, 
  {
   "affiliation": "Udru\u017eenje Sofiam Banja Luka", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Ana Gali\u0107 (prev.)"
  }
 ], 
 "headline": "Futurame sada\u0161njosti: \"problem voza\u010da\" u autonomnom vozilu socio-tehni\u010dkog imaginarija", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2021-05-22", 
 "url": "https://zenodo.org/record/4781755", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4781755", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4781755", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Futurame sada\u0161njosti: \"problem voza\u010da\" u autonomnom vozilu socio-tehni\u010dkog imaginarija"
}
44
24
views
downloads
All versions This version
Views 4444
Downloads 2424
Data volume 17.9 MB17.9 MB
Unique views 3434
Unique downloads 2424

Share

Cite as