Journal article Open Access

Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija

Robert Braun; Richard Randell; Ana Galić (prev.)


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/87e5ebbd-2b22-41b6-b6f6-cbc5c7f21c3e/05.%20A_priori_1_1_2021_Prevod.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:38aadff236172e9b68ef3b071d169385", 
   "bucket": "87e5ebbd-2b22-41b6-b6f6-cbc5c7f21c3e", 
   "key": "05. A_priori_1_1_2021_Prevod.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 746607
  }
 ], 
 "owners": [
  223344
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.4781755", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 24.0, 
  "unique_views": 35.0, 
  "views": 45.0, 
  "version_views": 45.0, 
  "unique_downloads": 24.0, 
  "version_unique_views": 35.0, 
  "volume": 17918568.0, 
  "version_downloads": 24.0, 
  "downloads": 24.0, 
  "version_volume": 17918568.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4781755", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4781754", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/87e5ebbd-2b22-41b6-b6f6-cbc5c7f21c3e", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4781754.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/4781755", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/4781755", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.4781755.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/4781755"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.4781754", 
 "created": "2021-05-22T22:43:12.808737+00:00", 
 "updated": "2021-05-23T01:48:08.815140+00:00", 
 "conceptrecid": "4781754", 
 "revision": 2, 
 "id": 4781755, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.4781755", 
  "description": "<p>Vizije koje okru\u017euju &bdquo;samo-pokretna&ldquo; ili &bdquo;autonomna&ldquo; vozila primjer su instance socio-tehni\u010dkog imaginarija: vizije budu\u0107e tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da \u0107e oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U sredi&scaron;tu ovog narativa je pretpostavka da je vi&scaron;e od 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a rezultat &ldquo;gre&scaron;ke voza\u010da&rdquo;. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izra\u0111ena ova statistika u okviru istra\u017eivanja sigurnosti cestovnog saobra\u0107aja i koja je potom prihva\u0107ena kao \u010dinjenica. To je jedna od glavnih semioti\u010dkih komponenti socio-tehni\u010dkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski voza\u010di odgovorni za ~ 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a, autonomna bi vozila na\u010delno trebala mo\u0107i smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sli\u010dan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup doga\u0111aja koji se mogu raspodijeliti kroz tri sredi&scaron;nje varijable tradicionalnih istra\u017eivanja sigurnosti na cestama: voza\u010d, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehni\u010dkog imaginarija prihvatio je sredi&scaron;nju pretpostavku istra\u017eivanja sigurnosti saobra\u0107aja na cestama, da nasilje na cesti nije su&scaron;tinsko svojstvo automobila, ve\u0107 je uzrokovano uglavnom zbog gre&scaron;ke voza\u010da. Na temelju ove pretpostavke bilo je mogu\u0107e konfigurisati autonomna vozila kao rje&scaron;enje nasilja na cestama. Iako su socio-tehni\u010dki imaginariji tipi\u010dno orijentisani ka budu\u0107nosti, u ovom radu fokusu je na zna\u010daju autonomnog socio-tehni\u010dkog imaginarija u sada&scaron;njosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, ve\u0107 jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehni\u010dkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju vi&scaron;e istih: naime, vi&scaron;e automobila.</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Futurame sada\u0161njosti: \"problem voza\u010da\" u autonomnom vozilu socio-tehni\u010dkog imaginarija", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "journal": {
   "volume": "1", 
   "issue": "1", 
   "pages": "48-61", 
   "title": "A priori"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4781754"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "4781755"
     }
    }
   ]
  }, 
  "publication_date": "2021-05-22", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria", 
    "name": "Robert Braun"
   }, 
   {
    "affiliation": "Webster University Geneva, Switzerland and Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria", 
    "name": "Richard Randell"
   }, 
   {
    "affiliation": "Udru\u017eenje Sofiam Banja Luka", 
    "name": "Ana Gali\u0107 (prev.)"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.4781754", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
45
24
views
downloads
All versions This version
Views 4545
Downloads 2424
Data volume 17.9 MB17.9 MB
Unique views 3535
Unique downloads 2424

Share

Cite as