Journal article Open Access

Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija

Robert Braun; Richard Randell; Ana Galić (prev.)


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4781755</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Robert Braun</creatorName>
   <affiliation>Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Richard Randell</creatorName>
   <affiliation>Webster University Geneva, Switzerland and Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ana Galić (prev.)</creatorName>
   <affiliation>Udruženje Sofiam Banja Luka</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-05-22</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4781755</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4781754</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Vizije koje okružuju &amp;bdquo;samo-pokretna&amp;ldquo; ili &amp;bdquo;autonomna&amp;ldquo; vozila primjer su instance socio-tehničkog imaginarija: vizije buduće tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da će oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U sredi&amp;scaron;tu ovog narativa je pretpostavka da je vi&amp;scaron;e od 90% saobraćajnih nesreća rezultat &amp;ldquo;gre&amp;scaron;ke vozača&amp;rdquo;. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izrađena ova statistika u okviru istraživanja sigurnosti cestovnog saobraćaja i koja je potom prihvaćena kao činjenica. To je jedna od glavnih semiotičkih komponenti socio-tehničkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski vozači odgovorni za ~ 90% saobraćajnih nesreća, autonomna bi vozila načelno trebala moći smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sličan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup događaja koji se mogu raspodijeliti kroz tri sredi&amp;scaron;nje varijable tradicionalnih istraživanja sigurnosti na cestama: vozač, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija prihvatio je sredi&amp;scaron;nju pretpostavku istraživanja sigurnosti saobraćaja na cestama, da nasilje na cesti nije su&amp;scaron;tinsko svojstvo automobila, već je uzrokovano uglavnom zbog gre&amp;scaron;ke vozača. Na temelju ove pretpostavke bilo je moguće konfigurisati autonomna vozila kao rje&amp;scaron;enje nasilja na cestama. Iako su socio-tehnički imaginariji tipično orijentisani ka budućnosti, u ovom radu fokusu je na značaju autonomnog socio-tehničkog imaginarija u sada&amp;scaron;njosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, već jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehničkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju vi&amp;scaron;e istih: naime, vi&amp;scaron;e automobila.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
45
24
views
downloads
All versions This version
Views 4545
Downloads 2424
Data volume 17.9 MB17.9 MB
Unique views 3535
Unique downloads 2424

Share

Cite as