Journal article Open Access

Futurame sadašnjosti: "problem vozača" u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija

Robert Braun; Richard Randell; Ana Galić (prev.)


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4781755", 
 "container_title": "A priori", 
 "language": "srp", 
 "title": "Futurame sada\u0161njosti: \"problem voza\u010da\" u autonomnom vozilu socio-tehni\u010dkog imaginarija", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    5, 
    22
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Vizije koje okru\u017euju &bdquo;samo-pokretna&ldquo; ili &bdquo;autonomna&ldquo; vozila primjer su instance socio-tehni\u010dkog imaginarija: vizije budu\u0107e tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da \u0107e oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U sredi&scaron;tu ovog narativa je pretpostavka da je vi&scaron;e od 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a rezultat &ldquo;gre&scaron;ke voza\u010da&rdquo;. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izra\u0111ena ova statistika u okviru istra\u017eivanja sigurnosti cestovnog saobra\u0107aja i koja je potom prihva\u0107ena kao \u010dinjenica. To je jedna od glavnih semioti\u010dkih komponenti socio-tehni\u010dkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski voza\u010di odgovorni za ~ 90% saobra\u0107ajnih nesre\u0107a, autonomna bi vozila na\u010delno trebala mo\u0107i smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sli\u010dan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup doga\u0111aja koji se mogu raspodijeliti kroz tri sredi&scaron;nje varijable tradicionalnih istra\u017eivanja sigurnosti na cestama: voza\u010d, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehni\u010dkog imaginarija prihvatio je sredi&scaron;nju pretpostavku istra\u017eivanja sigurnosti saobra\u0107aja na cestama, da nasilje na cesti nije su&scaron;tinsko svojstvo automobila, ve\u0107 je uzrokovano uglavnom zbog gre&scaron;ke voza\u010da. Na temelju ove pretpostavke bilo je mogu\u0107e konfigurisati autonomna vozila kao rje&scaron;enje nasilja na cestama. Iako su socio-tehni\u010dki imaginariji tipi\u010dno orijentisani ka budu\u0107nosti, u ovom radu fokusu je na zna\u010daju autonomnog socio-tehni\u010dkog imaginarija u sada&scaron;njosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, ve\u0107 jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehni\u010dkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju vi&scaron;e istih: naime, vi&scaron;e automobila.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Robert Braun"
  }, 
  {
   "family": "Richard Randell"
  }, 
  {
   "family": "Ana Gali\u0107 (prev.)"
  }
 ], 
 "page": "48-61", 
 "volume": "1", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "1", 
 "id": "4781755"
}
45
24
views
downloads
All versions This version
Views 4545
Downloads 2424
Data volume 17.9 MB17.9 MB
Unique views 3535
Unique downloads 2424

Share

Cite as