There is a newer version of this record available.

Journal article Open Access

SMISAO ANGAŽMANA U SARTROVOM EGZISTENCIJALIZMU

Nikola Ačanski

Na stranicama koje slede nastojaćemo da pružimo jedno tumačenje pojma „angažmanˮ u Sartrovom egzistencijalizmu. Polazeći od reprezentativnih dela francuskog mislioca, najpre ćemo razmotriti razumevanje egzistencije koje nam se u njima nudi, kao centralnog pojma Sartrove celokupne filozofske delatnosti. Pokazaće se da „tehničkoˮ značenje tog termina, pored svih „subjektivističkih” momenata koje sa sobom nosi, nedvosmisleno upućuje na shvatanje čoveka kao bića-u-svetu odnosno bića-u-situaciji koje egzistira na način koegzistencije. To biće pobliže će nam se ukazati na način angažovanosti kao odlučujućeg modusa egzistiranja. U skladu sa razvojnim tokom Sartrove misli, otkriće se dve dimenzije angažmana: egzistencijalno-individualna i društveno-kolektivna. Na kraju, pokušaćemo da osenčimo momente koji idu u pravcu dijalektičkog preplitanja te dve dimenzije angažmana, a ne njihovog konačnog razdvajanja i suprotstavljanja, istovremeno ističući i individualni i društveni smisao koji u sebi nosi pojam egzistencije u Sartovoj filozofiji.

Files (755.7 kB)
Name Size
04. A_priori_1_1_2021_Ačanski.pdf
md5:01aabb1612a8dd7d606134c5692b3090
755.7 kB Download
14
7
views
downloads
All versions This version
Views 1412
Downloads 75
Data volume 5.3 MB3.8 MB
Unique views 87
Unique downloads 75

Share

Cite as