Journal article Open Access

Čovjek u petlji. Norbert Viner i vještačka inteligencija na horizontu

Zoran Ergarac

Norbert Viner je početkom šezdesetih godina iznio tezu o potrebi razvoja načina učenja kod mašina, što se u ovom radu dovodi u kontekst savremene debate o pravcima razvoja vještačke inteligencije i koncepta “ćovjek u petlji”. Ovaj koncept je iz ranijih faza razvoja kibernetike prešao u savremeni koncept kraudsorsinga (crowdsourcing) i mikroposlova i opstaje kao vremenski neodređena faza razvoja kojoj se ne nazire kraj, uprkos stavovima i tezama savremenih autora o prelasku praga nakon kojeg će doći do nenadgledanog učenja od strane vještačke inteligencije, nezavisnog od čovjeka. Ovi stavovi se u radu upoređuju sa indikacijama stvarnih dešavanja na ovom polju, dobijenim iz medijskih uvida u problematiku.

Files (825.1 kB)
Name Size
03. A_priori_1_1_2021_Ergarac.pdf
md5:ab9bf1c43b2591ffc5786f1a92bf22ec
825.1 kB Download
15
8
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 88
Data volume 6.6 MB6.6 MB
Unique views 1212
Unique downloads 88

Share

Cite as