Journal article Open Access

Облици испољавања културе кроз призму постмодерне и преламање свјетлости просвјетитељства

Dragana Čečavac Kovačević

У овом тексту размотрићемо појам  културе и облике испољавања културе. Првобитно ћемо објаснити улогу просвјетитељства у историји, односно филозофији, јер је цјелокупна постмодерна реакција на провјетитељство. Након објашњења постмодерне  осврнућемо се на утицај културе и њену улогу у постмодерној. Назначићемо основне одлике културе у постмодерној. Покушаћемо да представимо виђење културе  кроз неколико њених манифестација  као што су комуникација, медији, смрт великих нарација и великих истина које нестају. На крају ћемо објаснити појам деконструкције који је значајан за филозофско посматрање свијета , културе, друштва и човјека. Размотрићемо и теорије филозофа и теоретичара који су обликовали  идеју  постмодерне као што су Жан – Франсоа Лиотар и  Жак Дерида.

Files (700.6 kB)
Name Size
02. A_priori_1_1_2021_Čečavac_Kovačević.pdf
md5:6cd3df31e5fd8343712feb75a7c92c2f
700.6 kB Download
5
1
views
downloads
All versions This version
Views 55
Downloads 11
Data volume 700.6 kB700.6 kB
Unique views 44
Unique downloads 11

Share

Cite as