Journal article Open Access

Strukturalistička i poststrukturalistička kritika tradicionalnog pojma umjetničkog djela

Lamija Neimarlija

U radu pokazujem značaj strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa  umjetnosti prilikom suočavanja sa tradicionalnim konceptom umjetničkog djela, te zacrtavanja drugačijeg pristupa fenomenu umjetnosti na granicama moderne i poslije moderne. U prvom dijelu rada razmatram kakve je konsekvence po umjetnost imao strukturalistički stav da je stvarnost učinak značenjske prakse, a ne obratno – kako tradicionalni diskurs nalaže. Mišljenje postavljeno na teren jezika dovelo je u pitanje naslijeđeno uvjerenje o neovisnosti značenja umjetničkog djela o aktu recepcije te naglasilo interaktivnu prirodu značenja. Poststrukturalističko nastavljanje (ujedno kritika) strukturalističkih napora, insistiranje na aktivnoj prirodi značenja otvorilo je nova pitanja o značenju umjetnosti pri susretu sa kontekstualnim pluralitetom. Teorija teksta u ovome radu je predstavljena kao svjetonazor koji je obilježio transformaciju mišljenja o umjetnosti kada umjetnost postaje interpretativna djelatnost, dijelom složenih procesa prenošenja, obnavljanja i ponavljanja značenja u kulturi.

Files (749.0 kB)
Name Size
01. A_priori_1_1_2021_Neimarlija.pdf
md5:ce93327f25c558830b4c0e4f1b123b0a
749.0 kB Download
11
4
views
downloads
All versions This version
Views 1110
Downloads 44
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 87
Unique downloads 44

Share

Cite as