Software Open Access

Artifact VM for "Synthesizing Invariant Barrier Certificates via Difference-of-Convex Programming"

Qiuye Wang; Mingshuai Chen; Bai Xue; Naijun Zhan; Joost-Pieter Katoen


BibTeX Export

@software{qiuye_wang_2021_4725465,
 author    = {Qiuye Wang and
         Mingshuai Chen and
         Bai Xue and
         Naijun Zhan and
         Joost-Pieter	Katoen},
 title    = {{Artifact VM for "Synthesizing Invariant Barrier 
          Certificates via Difference-of-Convex Programming"}},
 month    = apr,
 year     = 2021,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.4725465},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4725465}
}
178
37
views
downloads
All versions This version
Views 178178
Downloads 3737
Data volume 448.2 GB448.2 GB
Unique views 168168
Unique downloads 3131

Share

Cite as