Presentation Open Access

Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu)

Jitka Dobbersteinová; Silvia Horáková; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">slk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">open access</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">open science</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210421002723.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">4704871</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Silvia Horáková</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Simona Hudecová</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Zuzana Stožická</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">217475</subfield>
  <subfield code="z">md5:372c2d1201544371ce8cc1608b7b2912</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/0 Úvod do otvoreného prístupu_uvod.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">5165081</subfield>
  <subfield code="z">md5:e9788ccef0e9a582edfee32b5d98847e</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/1 Úvod do otvoreného prístupu_proces vedeckej komunikacie.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">3144888</subfield>
  <subfield code="z">md5:2192c5da55d3e442f372530fe5ec6b81</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/2 Úvod do otvoreného prístupu_historia a vyvoj.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">3142428</subfield>
  <subfield code="z">md5:5c5b0688e80f3d9eef00d164c787561f</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/3 Úvod do otvoreného prístupu_historia a vyvoj.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">950283</subfield>
  <subfield code="z">md5:7f80bec734252cfa0f9922f49617d397</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/4 Úvod do otvoreného prístupu_prava a licencie.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">3093048</subfield>
  <subfield code="z">md5:65d378666072b62e4f36acee592d3ad9</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/5 Úvod do otvoreného prístupu_prava a licencie.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1620151</subfield>
  <subfield code="z">md5:37300da8bcdf387cddd6ba02ace7884b</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/6 Úvod do otvoreného prístupu_presadzovanie OA.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2172889</subfield>
  <subfield code="z">md5:19ab322b42829fffabf6e1f9b1f31743</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/7 Úvod do otvoreného prístupu_Dopady otvoreného prístupu na výskum.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">228650</subfield>
  <subfield code="z">md5:bf8015ca916146f55aaf825e04abb5d4</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/8 Úvod do otvoreného prístupu_sumarizacia.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">90909</subfield>
  <subfield code="z">md5:229ad1d85f6212975377ee939e735ee9</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/Ďalšie zaujímavé linky.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">8355152</subfield>
  <subfield code="z">md5:f87983031181704828c616afb545fae5</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/4704871/files/Učebnica1_Unesco_SK_2018_nové-1.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-04-19</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-open-access-cvtisr</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:4704871</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Jitka Dobbersteinová</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-open-access-cvtisr</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Prezent&amp;aacute;cie, učebnica a ďal&amp;scaron;ie odkazy z kurzu &amp;Uacute;vod do otvoren&amp;eacute;ho pr&amp;iacute;stupu.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4704870</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.4704871</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">presentation</subfield>
 </datafield>
</record>
205
529
views
downloads
All versions This version
Views 205205
Downloads 529529
Data volume 1.2 GB1.2 GB
Unique views 158158
Unique downloads 176176

Share

Cite as