Presentation Open Access

Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu)

Jitka Dobbersteinová; Silvia Horáková; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Jitka Dobbersteinová</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Silvia Horáková</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Simona Hudecová</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Zuzana Stožická</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu)</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>open access</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>open science</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-04-19</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLO"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4704871</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704870"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/open-access-cvtisr"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Prezent&amp;aacute;cie, učebnica a ďal&amp;scaron;ie odkazy z kurzu &amp;Uacute;vod do otvoren&amp;eacute;ho pr&amp;iacute;stupu.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>217475</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/0 Úvod do otvoreného prístupu_uvod.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>5165081</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/1 Úvod do otvoreného prístupu_proces vedeckej komunikacie.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>3144888</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/2 Úvod do otvoreného prístupu_historia a vyvoj.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>3142428</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/3 Úvod do otvoreného prístupu_historia a vyvoj.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>950283</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/4 Úvod do otvoreného prístupu_prava a licencie.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>3093048</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/5 Úvod do otvoreného prístupu_prava a licencie.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>1620151</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/6 Úvod do otvoreného prístupu_presadzovanie OA.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>2172889</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/7 Úvod do otvoreného prístupu_Dopady otvoreného prístupu na výskum.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>228650</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/8 Úvod do otvoreného prístupu_sumarizacia.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>90909</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/Ďalšie zaujímavé linky.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4704871"/>
    <dcat:byteSize>8355152</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4704871/files/Učebnica1_Unesco_SK_2018_nové-1.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
217
567
views
downloads
All versions This version
Views 217217
Downloads 567567
Data volume 1.3 GB1.3 GB
Unique views 170170
Unique downloads 188188

Share

Cite as