Technical note Open Access

UNISECO H2020 Policy brief_Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā

Zīlāns, Andis; Veidemane, Kristīna


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4681060</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Zīlāns, Andis</creatorName>
   <givenName>Andis</givenName>
   <familyName>Zīlāns</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Veidemane, Kristīna</creatorName>
   <givenName>Kristīna</givenName>
   <familyName>Veidemane</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>UNISECO H2020 Policy brief_Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-04-12</date>
 </dates>
 <language>lv</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Technical note</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4681060</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4681059</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Latvijā tipiskās bioloģiskās piena saimniecības ir mazas, ar zemu produktivitāti un pamatā tās balstās uz zālāju resursiem. Piensaimnieki labprāt ir pārgāju&amp;scaron;i uz bioloģisko piena ražo&amp;scaron;anu, ko stimulē KLP atbalsts. 10% no piena saimniecībām un kopējā saražotā piena ir bioloģisks, bet tikai 44% bioloģiskā piena tiek pārstrādāti bioloģiskos piena produktos. Turpmāka pāreja ir atkarīga no bioloģisko piensaimnieku pozīciju nostiprinā&amp;scaron;anas nozares vērtības ķēdē un pieprasījuma pēc bioloģiskiem piena produktiem veicinā&amp;scaron;anas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;UNISECO is a European research project aiming to develop innovative approaches to enhance the understanding of socio-economic and policy drivers and barriers for further development and implementation of agro-ecological practices in EU farming systems.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Learn more about about the project:&amp;nbsp;https://uniseco-project.eu/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;This project has received funding from the European Union&amp;rsquo;s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N&amp;deg; 773901.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;This publication represents the views of the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.&amp;quot;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/">773901</awardNumber>
   <awardTitle>Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
139
47
views
downloads
All versions This version
Views 139139
Downloads 4747
Data volume 29.3 MB29.3 MB
Unique views 112112
Unique downloads 4545

Share

Cite as