Technical note Open Access

UNISECO H2020 Policy brief_Atbalsta pasākumu diferencēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā

Zīlāns, Andis; Veidemane, Kristīna


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4681055">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4681055</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4681055"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Zīlāns, Andis</foaf:name>
    <foaf:givenName>Andis</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Zīlāns</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Veidemane, Kristīna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kristīna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Veidemane</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>UNISECO H2020 Policy brief_Atbalsta pasākumu diferencēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-04-12</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LAV"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4681055"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4681055</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4681054"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko piena lopkopības praksi ir saistīta ar papildu izmaksām un piena produkcijas un kultūraugu ražības samazinā&amp;scaron;anos. Piensaimnieki labprāt ir pieņēmu&amp;scaron;i tās bioloģiskās lauksaimniecības prakses, ko stimulē Eiropas Savienības KLP un valsts atbalsta maksājumi, kas kompensē produktivitātes un saimniecības ienākumu samazinā&amp;scaron;anos pārejas laikā.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;quot;UNISECO is a European research project aiming to develop innovative approaches to enhance the understanding of socio-economic and policy drivers and barriers for further development and implementation of agro-ecological practices in EU farming systems.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Learn more about about the project:&amp;nbsp;https://uniseco-project.eu/&lt;/p&gt; &lt;p&gt;This project has received funding from the European Union&amp;rsquo;s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N&amp;deg; 773901.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;This publication represents the views of the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.&amp;quot;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4681055"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4681055"/>
    <dcat:byteSize>739658</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4681055/files/UNISECO H2020 Policy brief_Atbalsta pasākumu diferencēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/773901/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">773901</dct:identifier>
  <dct:title>Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
126
40
views
downloads
All versions This version
Views 126126
Downloads 4040
Data volume 29.6 MB29.6 MB
Unique views 103103
Unique downloads 3939

Share

Cite as