Book Open Access

Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608

Lewandowski, Andrzej et al.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.46665</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Lewandowski, Andrzej et al.</creatorName>
   <givenName>Andrzej et al.</givenName>
   <familyName>Lewandowski</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2014</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2014-01-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/46665</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radom University in Radom&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Annual Reports&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;of Education, Health and Sport&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;9781329900608&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Edited by&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Iwona Czerwińska Pawluk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Jan Falkowski&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Hanna Żukowska&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mirosława Szark-Eckardt&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Wiesława Pilewska&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Walery Zukow&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://journal.rsw.edu.pl&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&amp;amp;searchCategory=WORK&amp;amp;filter.inJournal=49068&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&amp;amp;searchCategory=WORK&amp;amp;filter.inJournal=36616&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Open Access&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radom 2014&lt;/strong&gt; 1&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radom University in Radom&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Annual Reports&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;of Education, Health and Sport&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;9781329900608&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Edited by&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Iwona Czerwińska Pawluk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Jan Falkowski&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Hanna Żukowska&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mirosława Szark-Eckardt&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Wiesława Pilewska&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Walery Zukow&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://journal.rsw.edu.pl&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&amp;amp;searchCategory=WORK&amp;amp;filter.inJournal=49068&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&amp;amp;searchCategory=WORK&amp;amp;filter.inJournal=36616&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Open Access&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radom 2014&lt;/strong&gt; 2&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Scientific Council&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland),&lt;br&gt;
prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland),&lt;br&gt;
dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland),&lt;br&gt;
dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland),&lt;br&gt;
dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland),&lt;br&gt;
dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland),&lt;br&gt;
dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine),&lt;br&gt;
dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland)&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Editorial Board&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland),&lt;br&gt;
Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic),&lt;br&gt;
Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova&lt;br&gt;
(Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland),&lt;br&gt;
Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy&lt;br&gt;
(Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland),&lt;br&gt;
Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland)&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Advisory Board&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland),&lt;br&gt;
Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic).&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Reviewers:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine),&lt;br&gt;
prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland),&lt;br&gt;
prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland),&lt;br&gt;
dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine),&lt;br&gt;
dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland)&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;E d i t o r s - i n - C h i e f&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Anatoliy Gozhenko&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Walery Zukow&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;C o - e d i t o r s&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Radosław Muszkieta&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Marek Napierała&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;A s s o c i a t e E d i t o r s&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Iwona Czerwinska Pawluk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mariusz Klimczyk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mirosława Cieślicka&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Adam Szulc&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;S e c r e t a r y&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Bartłomiej Niespodziński&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;© The Author(s) 2014.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;This articles is published with Open Access at &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Annual Reports of Education, Health and Sport &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;original author(s) and source are credited.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper"&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;med.@rsw.edu.pl&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;med.@rsw.edu.pl&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;ISBN 9781329900608&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Liczba znaków: 1 072 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 120 x 1 000 znaków (ryczałt) = 120 000 znaków.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Razem: Liczba znaków: 1 192 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 29,8 arkuszy wydawniczych.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Number of characters: 1 072 000 (with abstracts). Number of images: 120 x 1000 characters (lump sum) = 120 000 characters.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Total: Number of characters: 1 192 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 29,8 sheet publications.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46665&lt;/strong&gt; 3&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;CONTENT&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;INTRODUCTION&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.................................................................................................................................&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;INDIVIDUAL PROFESSIONAL PROPERTIES OF PHYSIOTHERAPISTS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;IN THE OPINION OF PATIENTS OF PRIVATE REHABILITATION&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;CENTRE - RESEARCH REPORT&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Andrzej Lewandowski, Zuzanna Piekorz, Anna Srokowska, Szymon Piekorz,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Monika Ciesielska&lt;/strong&gt;................................................................................................................................ &lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;DISTRIBUTION OF THE COMPRESSIVE FORCES ON THE PLANTAR SIDE OF THE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;FOOT OF THE EARLY SCHOOL CHILD&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Grzegorz Srokowski, Anna Srokowska, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Katarzyna Pilecka-Rybka, Agnieszka Radzimińska, Urszula Kaźmierczak,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Agnieszka Krajnik &lt;/strong&gt;...............................................................................................................................&lt;strong&gt;26&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;ANALIZA NAPIĘĆ MIĘŚNIOWYCH U OSÓB Z ZESPOŁEM BÓLOWYM SZYJNEGO&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;ODCINKA KRĘGOSŁUPA PO ZASTOSOWANIU ELEKTROTERAPII HORYZONTALNEJ –&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;DONIESIENIA &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;WSTĘPNE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Analysis of muscle tension in patients with upper spine pain syndrome after applying&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;the horizontal electrotherapy - preliminary report&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Agnieszka Skopowska, Maciej Biernacki, Bartłomiej Niespodziński, Jakub Sinkowski,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Małgorzata Łukowicz, Piotr Ożóg, Andrzej Pastwa &lt;/strong&gt;...........................................................................&lt;strong&gt;50&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;WSKAŹNIK MASY CIAŁA W KONTEKŚCIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW WYŻYWIENIA&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;DZIECI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Body mass index in the context of certain aspects of children's eating&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Ludmila Miklánková, Iva Klimešová, Petr Reich, Mirosław Górny&lt;/strong&gt;..................................................&lt;strong&gt;68&lt;/strong&gt; 4&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;PHYSICAL ACTIVITY AS A FORM OF PREVENTION AGAINST DRUGS USAGE AMONG&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;ADOLESCENTS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Petr Reich, Ludmila Miklánková, Zdeněk Rechtik &lt;/strong&gt;............................................................................&lt;strong&gt;83&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;SPORTS ACTIVITIES AS A PREVENTION OF DRUGS USING AMONG YOUNG PEOPLE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Pavol Bartík, Jiří Michal, Štefan Adamčák &lt;/strong&gt;........................................................................................&lt;strong&gt;93&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;ALGORITHM FOR PHYSIOLOGICAL SPINAL CURVATURE WITHIN NORMATIVE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RANGE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mirosław Mrozkowiak, Jurij Dobriański &lt;/strong&gt;.........................................................................................&lt;strong&gt;102&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII W ZESPOLE CIASNOTY PRZESTRZENI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;PODBARKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SONOTERAPII I KINEZYTERAPII&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Efficacy evaluation of ultrasound and kinesitherapy in patients with subacromial impingement&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;syndrome&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Agnieszka Skopowska, Monika Dekowska,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Małgorzata Łukowicz, Dawid Natański, Adrianna Mielcarek &lt;/strong&gt;.........................................................&lt;strong&gt;135&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;PREPARATION OF BACHELORS IN THE FIELD OF TRAINING&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;“HUMAN HEALTH” &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;IN UKRAINE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Myroslav Dutchak &lt;/strong&gt;.............................................................................................................................&lt;strong&gt;150&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PREPARATION&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;OF 9-12 YEARS OLD GYMNASTS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Sławomir Różański,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Dominika Wilczyńska &lt;/strong&gt;........................................................................................................................&lt;strong&gt;163&lt;/strong&gt; 5&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;INTERPERSONAL FUNCTIONING IN INDIVIDUALS WHO PRACTISE EXTREME&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;SPORTS AND THOSE WHO PREFER HAZARDOUS BEHAVIOUR&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Karol Görner, Janusz Zieliński, Adam Jurczak&lt;/strong&gt;................................................................................&lt;strong&gt;178&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;A &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;AKTYWNOŚĆ &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;FIZYCZNA W &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;CZASIE CIĄŻY&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Pain in the lower part of the spine and physical activity during pregnancy&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Dorota Rogala &lt;/strong&gt;....................................................................................................................................&lt;strong&gt;190&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;STAN ORAZ RÓŻNICE W SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTEK PIERWSZ&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;EGO&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;ROKU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;State and differences of physical fitness of the first year female students in Collegium Medicum&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;in Bydgoszcz&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Magdalena Weber-Rajek&lt;/strong&gt;, ..................................................................................................................&lt;strong&gt;206&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;COORDINATION MOTOR ABILITIES OF THE BOYS AGED 9 - 12 TRAINING TENNIS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Tomasz Waldziński &lt;/strong&gt;............................................................................................................................&lt;strong&gt;216&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;HEALTH TRAINING AND THE STRENGTH OF WOMEN AGED 60 - 69 YEARS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Jakub Kortas, Łukasz Bielawa, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik &lt;/strong&gt;..........&lt;strong&gt;237&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;HEALTH-ORIENTED CONSEQUENCES OF HATHA YOGA CLASSES AS EVALUATED&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;BY SECOND YEAR TOURISM AND RECREATION STUDENTS AT UMK UNIVERSITY&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;IN &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;TORUŃ&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Zuzanna Piekorz, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Radzimińska,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Grzegorz Srokowski, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Andrzej Lewandowski,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Anna Srokowska &lt;/strong&gt;................................................................................................................................&lt;strong&gt;248&lt;/strong&gt; 6&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;SIMULATIONS OF CREEP IN LYMPHEDEMATOUS TISSUE UNDER THE LOAD OF&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;THE MODIFIED HARPENDEN CALIPER TIP&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Mariusz Kaczmarek, Waldemar L. Olszewski, Joanna Nowak, Bartosz Nowak,&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Marzanna Zaleska &lt;/strong&gt;.............................................................................................................................&lt;strong&gt;259&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;OCENA MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH WIOŚLARZY NA RÓŻNYCH POZIOMACH&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;SPORTOWYCH. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;PRÓBA WYBORU NAJWAŻNIEJSZYCH ZDOLNOŚCI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;KOORDYNACYJNYCH POTRZEBNYC&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;H DO OSIĄGANIA WYSOKICH WYNIKÓW W&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;SPORCIE&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;The evaluation of movement capabilities among rowers on various sport levels. An attempt&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;to select the most important coordination elements that are needed to achieve best results in&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;sport&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Kamil Kaluziński, Michał Rychlicki &lt;/strong&gt;.................................................................................................&lt;strong&gt;267&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZA</description>
 </descriptions>
</resource>
26
142
views
downloads
All versions This version
Views 2626
Downloads 142142
Data volume 1.1 GB1.1 GB
Unique views 2626
Unique downloads 137137

Share

Cite as