Book Open Access

Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608

Lewandowski, Andrzej et al.

Editor(s)
Czerwińska Pawluk, Iwona; Falkowski, Jan; Żukowska, Hanna; Szark-Eckardt, Mirosława; Pilewska, Wiesława; Zukow, Walery

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
Radom University in Radom
Annual Reports
of Education, Health and Sport
9781329900608
Edited by
Iwona Czerwińska Pawluk
Jan Falkowski
Hanna Żukowska
Mirosława Szark-Eckardt
Wiesława Pilewska
Walery Zukow
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index
http://journal.rsw.edu.pl
https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068
https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467
Open Access
Radom 2014 1
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
Radom University in Radom
Annual Reports
of Education, Health and Sport
9781329900608
Edited by
Iwona Czerwińska Pawluk
Jan Falkowski
Hanna Żukowska
Mirosława Szark-Eckardt
Wiesława Pilewska
Walery Zukow
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index
http://journal.rsw.edu.pl
https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068
https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467
Open Access
Radom 2014 2
Scientific Council
prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine),
prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine),
prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland),
prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine),
prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine),
prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine),
prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine),
prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland),
prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland),
dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland),
dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland),
dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland),
dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland),
dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine),
dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland)
Editorial Board
Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland),
Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic),
Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova
(Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland),
Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy
(Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland),
Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland)
Advisory Board
Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland),
Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic).
Reviewers:
prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland),
prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine),
prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine),
prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine),
prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine),
prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine),
prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine),
prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland),
prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland),
dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine),
dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland)
E d i t o r s - i n - C h i e f
Anatoliy Gozhenko
Walery Zukow
C o - e d i t o r s
Radosław Muszkieta
Marek Napierała
A s s o c i a t e E d i t o r s
Iwona Czerwinska Pawluk
Mariusz Klimczyk
Mirosława Cieślicka
Adam Szulc
S e c r e t a r y
Bartłomiej Niespodziński
© The Author(s) 2014.
This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland
Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the
original author(s) and source are credited.
Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for
commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper"
Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0
Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl
Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl
ISBN 9781329900608
Liczba znaków: 1 072 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 120 x 1 000 znaków (ryczałt) = 120 000 znaków.
Razem: Liczba znaków: 1 192 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 29,8 arkuszy wydawniczych.
Number of characters: 1 072 000 (with abstracts). Number of images: 120 x 1000 characters (lump sum) = 120 000 characters.
Total: Number of characters: 1 192 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 29,8 sheet publications.
DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46665 3
CONTENT
INTRODUCTION.................................................................................................................................10
INDIVIDUAL PROFESSIONAL PROPERTIES OF PHYSIOTHERAPISTS
IN THE OPINION OF PATIENTS OF PRIVATE REHABILITATION
CENTRE - RESEARCH REPORT
Andrzej Lewandowski, Zuzanna Piekorz, Anna Srokowska, Szymon Piekorz,
Monika Ciesielska................................................................................................................................ 11
DISTRIBUTION OF THE COMPRESSIVE FORCES ON THE PLANTAR SIDE OF THE
FOOT OF THE EARLY SCHOOL CHILD
Grzegorz Srokowski, Anna Srokowska, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek,
Katarzyna Pilecka-Rybka, Agnieszka Radzimińska, Urszula Kaźmierczak,
Agnieszka Krajnik ...............................................................................................................................26
ANALIZA NAPIĘĆ MIĘŚNIOWYCH U OSÓB Z ZESPOŁEM BÓLOWYM SZYJNEGO
ODCINKA KRĘGOSŁUPA PO ZASTOSOWANIU ELEKTROTERAPII HORYZONTALNEJ –
DONIESIENIA WSTĘPNE
Analysis of muscle tension in patients with upper spine pain syndrome after applying
the horizontal electrotherapy - preliminary report
Agnieszka Skopowska, Maciej Biernacki, Bartłomiej Niespodziński, Jakub Sinkowski,
Małgorzata Łukowicz, Piotr Ożóg, Andrzej Pastwa ...........................................................................50
WSKAŹNIK MASY CIAŁA W KONTEKŚCIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW WYŻYWIENIA
DZIECI
Body mass index in the context of certain aspects of children's eating
Ludmila Miklánková, Iva Klimešová, Petr Reich, Mirosław Górny..................................................68 4
PHYSICAL ACTIVITY AS A FORM OF PREVENTION AGAINST DRUGS USAGE AMONG
ADOLESCENTS
Petr Reich, Ludmila Miklánková, Zdeněk Rechtik ............................................................................83
SPORTS ACTIVITIES AS A PREVENTION OF DRUGS USING AMONG YOUNG PEOPLE
Pavol Bartík, Jiří Michal, Štefan Adamčák ........................................................................................93
ALGORITHM FOR PHYSIOLOGICAL SPINAL CURVATURE WITHIN NORMATIVE
RANGE
Mirosław Mrozkowiak, Jurij Dobriański .........................................................................................102
OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII W ZESPOLE CIASNOTY PRZESTRZENI
PODBARKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SONOTERAPII I KINEZYTERAPII
Efficacy evaluation of ultrasound and kinesitherapy in patients with subacromial impingement
syndrome
Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Agnieszka Skopowska, Monika Dekowska,
Małgorzata Łukowicz, Dawid Natański, Adrianna Mielcarek .........................................................135
PREPARATION OF BACHELORS IN THE FIELD OF TRAINING
“HUMAN HEALTH” IN UKRAINE
Myroslav Dutchak .............................................................................................................................150
THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PREPARATION
OF 9-12 YEARS OLD GYMNASTS
Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Sławomir Różański,
Dominika Wilczyńska ........................................................................................................................163 5
INTERPERSONAL FUNCTIONING IN INDIVIDUALS WHO PRACTISE EXTREME
SPORTS AND THOSE WHO PREFER HAZARDOUS BEHAVIOUR
Karol Görner, Janusz Zieliński, Adam Jurczak................................................................................178
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA
A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE CIĄŻY
Pain in the lower part of the spine and physical activity during pregnancy
Dorota Rogala ....................................................................................................................................190
STAN ORAZ RÓŻNICE W SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTEK PIERWSZEGO
ROKU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY
State and differences of physical fitness of the first year female students in Collegium Medicum
in Bydgoszcz
Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski,
Magdalena Weber-Rajek, ..................................................................................................................206
COORDINATION MOTOR ABILITIES OF THE BOYS AGED 9 - 12 TRAINING TENNIS
Tomasz Waldziński ............................................................................................................................216
HEALTH TRAINING AND THE STRENGTH OF WOMEN AGED 60 - 69 YEARS
Jakub Kortas, Łukasz Bielawa, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik ..........237
HEALTH-ORIENTED CONSEQUENCES OF HATHA YOGA CLASSES AS EVALUATED
BY SECOND YEAR TOURISM AND RECREATION STUDENTS AT UMK UNIVERSITY
IN TORUŃ
Zuzanna Piekorz, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Radzimińska,
Grzegorz Srokowski, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Andrzej Lewandowski,
Anna Srokowska ................................................................................................................................248 6
SIMULATIONS OF CREEP IN LYMPHEDEMATOUS TISSUE UNDER THE LOAD OF
THE MODIFIED HARPENDEN CALIPER TIP
Mariusz Kaczmarek, Waldemar L. Olszewski, Joanna Nowak, Bartosz Nowak,
Marzanna Zaleska .............................................................................................................................259
OCENA MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH WIOŚLARZY NA RÓŻNYCH POZIOMACH
SPORTOWYCH. PRÓBA WYBORU NAJWAŻNIEJSZYCH ZDOLNOŚCI
KOORDYNACYJNYCH POTRZEBNYCH DO OSIĄGANIA WYSOKICH WYNIKÓW W
SPORCIE
The evaluation of movement capabilities among rowers on various sport levels. An attempt
to select the most important coordination elements that are needed to achieve best results in
sport
Kamil Kaluziński, Michał Rychlicki .................................................................................................267
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZACHOWANIA AGRESYWNE WŚRÓD MŁODZIEŻY
Factors conditioning aggressive behavior among young people
Aleksandra Daniluk, Agnieszka Kopeć, Paula Rajecka,
Marta Stępień-Słodkowska................................................................................................................280
CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA WYSOKOŚCI, MASY CIAŁA I WSKAŹNIKA BMI ORAZ
SKŁADU CIAŁA ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH GIMNASTYKĘ SPORTOWĄ NA
ETAPIE PODSTAWOWEGO I UKIERUNKOWANEGO SZKOLENIA SPORTOWEGO
Characteristics numerical height, weight and BMI and body composition of gymnasts during
the primary target training and sports
Wiesława Pilewska, Robert Pilewski, Juraj Kremnický, Mariusz Zasada.......................................294
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD
MŁODZIEŻY – STUDIUM PRZYPADKU
Physical activity and substance use among adolescents - case study
Natalia Mataczyńska .........................................................................................................................308 7
EFFICACY OF LEARNING MOTOR ACTIVITIES BY HEARING-IMPAIRED GIRLS AND
BOYS AS A FACTOR THEIR PHYSICAL ACTIVITY LEVEL
Marta Wieczorek, Beata Kuriata ......................................................................................................321
WYCHOWANIE FIZYCZNE W PRZEDSZKOLACH GDAŃSKICH
Physical education in nursery schools of Gdansk
Magdalena Rokicka-Hebel ................................................................................................................337
RUGBY A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z TETRAPLEGIĄ
Rugby and physical fitness of people with tetraplegia
Andrzej Lewandowski, Zuzanna Piekorz, Anna Srokowska, Katarzyna Gniadek, Monika
Ciesielska............................................................................................................................................372
PŁEĆ I SEKSUALNOŚĆ W SPORCIE
Gender and sexuality in sports
Ewelina Kamasz.................................................................................................................................384
POSTAWY RODZICIELSKIE RODZICÓW DZIECI OTYŁYCH I Z NADWAGĄ
Attitudes of obese and overweight children’s parents
Hanna Liberska, Klaudia Boniecka ..................................................................................................396
BIOFIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE PODSTAWY ANALIZY SKŁADU CIAŁA METODĄ
BIA
Biophysical and environmental basis of the analysis of body composition
Adam Szulc ........................................................................................................................................410 8
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI PRZEZ
POLSKĘ TURNIEJU UEFA EURO W ROKU 2012
The economic and social benefits for Poland of hosting UEFA EURO 2012 Tournament
Jacek Woźniak, Marek Napierała ....................................................................................................428
GRY I ZABAWY JAKO FORMA KSZTAŁCENIA RUCHOWEGO
Fun and Games as a form of motor learning
Katarzyna Pietkun, Joanna Siminska, Maciej Nowacki, Krystyna Nowacka,
Wojciech Hagner................................................................................................................................466
STABILNOŚĆ POSTURALNA MŁODYCH PIŁKARZY NA TLE RÓWIEŚNIKÓW
NIEAKTYWNYCH FIZYCZNIE
Postural stability of young football players against their physically inactive peers
Piotr Biegański, Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Ewa Trela, Wojciech Hagner ............................477
DANCE AS A PART OF EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEM. A PILOT REVIEW
Tereza Vrbová, Jana Harvanová .......................................................................................................489
POSITIVE INFLUENCE OF SPORT ON DECREASE OF THE LEVEL
OF THE AGGRESSIVENESS AMONG YOUNG PEOPLE
Anna Eksterowicz ..............................................................................................................................498 9
THE IMPACT OF SESSIONS IN THE DEPRIVATION CHAMBER ON THE EMOTIONAL
STATE OF AN INDIVIDUAL MONITORED WITH THE USE
OF A PHOTOPLETHYSMOGRAPH
Monika Naczk, Mariusz Zasada, Zdzisław Sybilski .........................................................................512
ROWING OF PEOPLE WITH DISABILITY - A FORM OF REHABILITATION OR WAY OF
LIFE
Wioślarstwo osób z niepełnosprawnością – forma rehabilitacji czy sposób na życie
Marta Liniewska, Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Agnieszka Radzimińska,
Łukasz Pabianek................................................................................................................................539 10
Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and
Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education,
Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation.
Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care.
© The Author(s) 2014.
This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland
Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which
permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are
credited.
Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that
they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If
you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this
one.

Files (7.6 MB)
Name Size
9781329900608_frontcover_content_backcover.pdf
md5:d3956fd17cea17376466d63a23772ef6
7.6 MB Download
40
247
views
downloads
All versions This version
Views 4040
Downloads 247246
Data volume 1.9 GB1.9 GB
Unique views 4040
Unique downloads 241240

Share

Cite as