Other Open Access

Prikaz i analiza izmerenih podataka

Miljković, Nadica

Prezentacija za vežbu u kojoj je prikazan primer projekta u kome je sastavljen protokol, meren signal i izvršena odgovarajuća analiza signala sa IR senzora. Potom, prezentacija sadrži i podsetnik koji se odnosi na obradu ponovljenih merenja i metode računanja i prikaza merne nesigurnosti, kao i kratak pregled metoda za analizu biosignala. Ova prezentacija predstavlja deo materijala koji se koriste za vežbu na predmetu Kliničko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ovaj repozitorijum sadrži i GNU Octave kod.
Files (2.4 MB)
Name Size
interpolacija.m
md5:d1db6eaf3326faae0168a6391ff7dfbc
2.1 kB Download
KLIN-2021- Prikaz i analiza izmerenih podataka.pdf
md5:1e8058760a8b31ed0fbf39358b33280d
2.4 MB Download
116
100
views
downloads
All versions This version
Views 11642
Downloads 10049
Data volume 264.4 MB85.6 MB
Unique views 8432
Unique downloads 8133

Share

Cite as