Presentation Open Access

Claus i estratègies per a l'avaluació en línia

Francesc M. Esteve-Mon


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4645949</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Francesc M. Esteve-Mon</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4884-1485</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat Jaume I</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Claus i estratègies per a l'avaluació en línia</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Online assessment</subject>
  <subject>Remote assessment</subject>
  <subject>Assessment strategies</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-02-10</date>
 </dates>
 <language>ca</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4645949</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4645948</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&amp;amp;id=01DO0006-1"&gt;Seminari organitzat per l&amp;rsquo;Institut de Ci&amp;egrave;ncies de l&amp;rsquo;Educaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ICE) de la &lt;strong&gt;Universitat Rovira i Virgili (URV) &lt;/strong&gt;i impartit per Francesc Esteve, professor de la &lt;strong&gt;Universitat Jaume I (UJI)&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;La situaci&amp;oacute; d&amp;rsquo;emerg&amp;egrave;ncia generada per la crisi de la COVID-19 ens ha abocat a la necessitat de continuar l&amp;rsquo;activitat docent de manera h&amp;iacute;brida. L&amp;rsquo;avaluaci&amp;oacute; &amp;eacute;s un dels aspectes que s&amp;rsquo;ha vist afectat i que ha suposat una de les majors preocupacions de les i els docents. Aquest seminari pret&amp;eacute;n abordar i reflexionar sobre la necessitat d&amp;rsquo;adaptar l&amp;rsquo;avaluaci&amp;oacute;, de manera senzilla i efectiva.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
21
11
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 1111
Data volume 743.9 MB743.9 MB
Unique views 1414
Unique downloads 77

Share

Cite as