Presentation Open Access

Claus i estratègies per a l'avaluació en línia

Francesc M. Esteve-Mon


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4645949">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4645949</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4645949"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-4884-1485">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-4884-1485</dct:identifier>
    <foaf:name>Francesc M. Esteve-Mon</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat Jaume I</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Claus i estratègies per a l'avaluació en línia</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Online assessment</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Remote assessment</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Assessment strategies</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-02-10</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CA"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4645949"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4645949</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4645948"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&amp;amp;id=01DO0006-1"&gt;Seminari organitzat per l&amp;rsquo;Institut de Ci&amp;egrave;ncies de l&amp;rsquo;Educaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ICE) de la &lt;strong&gt;Universitat Rovira i Virgili (URV) &lt;/strong&gt;i impartit per Francesc Esteve, professor de la &lt;strong&gt;Universitat Jaume I (UJI)&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;La situaci&amp;oacute; d&amp;rsquo;emerg&amp;egrave;ncia generada per la crisi de la COVID-19 ens ha abocat a la necessitat de continuar l&amp;rsquo;activitat docent de manera h&amp;iacute;brida. L&amp;rsquo;avaluaci&amp;oacute; &amp;eacute;s un dels aspectes que s&amp;rsquo;ha vist afectat i que ha suposat una de les majors preocupacions de les i els docents. Aquest seminari pret&amp;eacute;n abordar i reflexionar sobre la necessitat d&amp;rsquo;adaptar l&amp;rsquo;avaluaci&amp;oacute;, de manera senzilla i efectiva.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4645949"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4645949</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>67627373</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/4645949/files/Avaluació-Digital-ICE-URV.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
21
11
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 1111
Data volume 743.9 MB743.9 MB
Unique views 1414
Unique downloads 77

Share

Cite as