Presentation Open Access

Claus i estratègies per a l'avaluació en línia

Francesc M. Esteve-Mon


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4645949", 
 "language": "cat", 
 "title": "Claus i estrat\u00e8gies per a l'avaluaci\u00f3 en l\u00ednia", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    2, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><a href=\"https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&amp;id=01DO0006-1\">Seminari organitzat per l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Educaci&oacute;</a>&nbsp;(ICE) de la <strong>Universitat Rovira i Virgili (URV) </strong>i impartit per Francesc Esteve, professor de la <strong>Universitat Jaume I (UJI)</strong>.&nbsp;La situaci&oacute; d&rsquo;emerg&egrave;ncia generada per la crisi de la COVID-19 ens ha abocat a la necessitat de continuar l&rsquo;activitat docent de manera h&iacute;brida. L&rsquo;avaluaci&oacute; &eacute;s un dels aspectes que s&rsquo;ha vist afectat i que ha suposat una de les majors preocupacions de les i els docents. Aquest seminari pret&eacute;n abordar i reflexionar sobre la necessitat d&rsquo;adaptar l&rsquo;avaluaci&oacute;, de manera senzilla i efectiva.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Francesc M. Esteve-Mon"
  }
 ], 
 "type": "speech", 
 "id": "4645949"
}
21
11
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 1111
Data volume 743.9 MB743.9 MB
Unique views 1414
Unique downloads 77

Share

Cite as