Other Open Access

Merenje signala u Arduino i Pajton okruženjima

Miljković, Nadica

Prezentacija za uvodni blok vežbi za predmet Kliničko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kratak YouTube demo za rad u Arduino programu kao deo ove vežbe je dostupan na - https://youtu.be/fFSuz93knU8.

Za pripremu ove prezentacije korišćeni su materijali sa predmeta Merni sistemi u računarstvu koji su dostupni u Zenodo kolekciji - https://zenodo.org/communities/msr_etf/. Takođe, prezentacija je prikazana na primeru Pajton 2, ali uz manje izmene moguće ju je koristiti za programiranje u Pajton 3 okruženju.
Files (1.9 MB)
Name Size
KLIN2021 - Arduino i Python za merenje signala.pdf
md5:122cda3799bce6c0f85928f536fc68b7
1.9 MB Download
40
33
views
downloads
All versions This version
Views 4040
Downloads 3333
Data volume 61.2 MB61.2 MB
Unique views 3232
Unique downloads 2727

Share

Cite as