Other Open Access

Vežba 1: Merenje temperature

Miljković, Nadica; Jovanović, Nebojša

Zadaci sa kodovima za prvu laboratorijsku vežbu za predmet Kliničko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ovaj repozitorijum sadrži i primer Arduino i Pajton koda koje studentkinje i studenti mogu koristiti kao polaznu osnovu za izradu laboratorijske vežbe. U verziji 2021-2 je zamenjen Pajton kod.
Files (311.2 kB)
Name Size
01 akvizicija u Arduino i Pajton programima KLIN 2021.pdf
md5:bded6b70e9579a65327eabed82519409
310.2 kB Download
analogReadBezKasnjenja.ino
md5:1bda62bd41961d51ec643574f952d6b4
709 Bytes Download
merenje2.py
md5:0df07003cc05729e764dec4a1c0ac3d0
313 Bytes Download
83
112
views
downloads
All versions This version
Views 8341
Downloads 11257
Data volume 23.0 MB11.2 MB
Unique views 6535
Unique downloads 6737

Share

Cite as