Journal article Open Access

Wegwijs in beleid voor duurzame toegang

Marcel Ras; Mara Kamerling; Ilona von Stein; Hans Laagland; Informatie Professional


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4630333</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Marcel Ras</creatorName>
   <affiliation>Netwerk Digitaal Erfgoed</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Mara Kamerling</creatorName>
   <affiliation>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ilona von Stein</creatorName>
   <affiliation>Data Archiving and Networked Services (DANS)</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Hans Laagland</creatorName>
   <affiliation>Tresoar</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Informatie Professional</creatorName>
   <affiliation>Informatie Professional</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Wegwijs in beleid voor duurzame toegang</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Digitale Duurzaamheid</subject>
  <subject>Duurzame toegang</subject>
  <subject>Duurzaamheidsbeleid</subject>
  <subject>Certificering</subject>
  <subject>Voorkeursformaten</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-03-23</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4630333</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4630332</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ddhn</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Het duurzaam toegankelijk houden&amp;nbsp;van digitale collecties vraagt veel&amp;nbsp;van erfgoed instellingen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft&amp;nbsp;drie tools ontwikkeld die&amp;nbsp;een helpende hand kunnen bieden:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;de Wegwijzer Voorkeursformaten&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;en de Wegwijzer Certificering&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Ontwikkeld binnen het NDE, beheerd&amp;nbsp;door respectievelijk de Rijksdienst&amp;nbsp;voor het Cultureel Erfgoed,&amp;nbsp;elf samenwerkende Regionale&amp;nbsp;Historische Centra en DANS. In dit artikel vertellen de drie beheerders over deze hulpmiddelen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
135
86
views
downloads
All versions This version
Views 135135
Downloads 8686
Data volume 28.4 MB28.4 MB
Unique views 109109
Unique downloads 7575

Share

Cite as