Other Open Access

Vežba 2: Merni most za merenje temperature

Jovanović, Nebojša; Miljković, Nadica

Zadaci sa kodovima za drugu laboratorijsku vežbu za predmet Kliničko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ovaj repozitorijum sadrži i primer Arduino koda koji studentkinje i studenti mogu koristiti kao polaznu osnovu za izradu laboratorijske vežbe.
Files (2.1 MB)
Name Size
02 Merni most i merenje temperature KLIN 2021.pdf
md5:ee6792c613174a0676c0047530eaceb5
2.1 MB Download
vezba-2.ino
md5:d855cc786f76cfa1a1a18bc16cb71410
2.1 kB Download
51
57
views
downloads
All versions This version
Views 5151
Downloads 5757
Data volume 98.4 MB98.4 MB
Unique views 4343
Unique downloads 4141

Share

Cite as