Project deliverable Open Access

Faktablad - Foto-elicitering som planeringsmetod för samråd med boende. Deliverable D2.2: 2, VIVA-PLAN

Peterson, Anna

Foto-elicitering är en intervju där planeraren och en eller flera informanter diskuterar kring någon slags bildmaterial. Metoden har använts och används inom flera olika discipliner och är utvecklat inom antropologi och sociologi. Samtalet har som mål att gå på djupet för att förstå bildens betydelse och innebörd. Foto-elicitering skapar ofta en avslappnad och intressant diskussion då själva fokus på intervjun inte är på den som intervjuas utan på bilden, maktbalansen blir mer jämlik och kan skapa svar där aldrig frågan ställts. Metoden kräver gediget för- och efterarbete men ger ofta nya perspektiv och detaljerad information som hade varit svårt för planeraren att veta i förväg. Resultaten från foto-eliciteringar går att kombinera med GIS och kan därmed komplettera traditionella metoder vid förändringsarbete. De kvalitativa resultaten från denna metod tillsammans med mer traditionella kvantitativa data ger beslutsfattare en tydligare helhetsbild, förståelse för problem och önskan om att genomföra förändringar. Metoden i sig kan föranleda kreativa initiativ genom de medverkandes inspiration till förändring exempelvis kring social orättvisa.

Files (1.3 MB)
Name Size
Deliverable photo elicitation VIVA-PLAN_final.pdf
md5:bd19b17a224806baf21589975d5827c4
1.3 MB Download
140
100
views
downloads
All versions This version
Views 140140
Downloads 100100
Data volume 127.1 MB127.1 MB
Unique views 118118
Unique downloads 8989

Share

Cite as