Journal article Open Access

"Osmanlı'da Ulum-i Arabiyye – Alimler, Eserler ve Meseleler" Adlı Sempozyum Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet HARMAN


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4605334</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Ahmet HARMAN</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1757-2243</nameIdentifier>
   <affiliation>Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>"Osmanlı'da Ulum-i Arabiyye – Alimler, Eserler ve Meseleler" Adlı Sempozyum Üzerine Bir Değerlendirme</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-03-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4605334</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4605333</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/mevzu</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;quot;Osmanlı&amp;#39;da Ulum-i Arabiyye &amp;ndash; Alimler, Eserler ve Meseleler&amp;quot; Adlı Sempozyum &amp;Uuml;zerine Bir Değerlendirme&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
23
11
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 1111
Data volume 3.2 MB3.2 MB
Unique views 2323
Unique downloads 1111

Share

Cite as