Report Open Access

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4604654</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Netwerk Digitaal Erfgoed</creatorName>
   <affiliation>Netwerk Digitaal Erfgoed</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</creatorName>
   <givenName>Cultuur en Wetenschap</givenName>
   <familyName>ministerie van Onderwijs</familyName>
   <affiliation>ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Nationale Strategie Digitaal Erfgoed</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Digitaal Erfgoed</subject>
  <subject>Nationale Strategie Digitaal Erfgoed</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-03-15</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4604654</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsNewVersionOf">10.5281/zenodo.4601602</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4604653</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ddhn</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;De vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.&amp;nbsp;Vernieuwing was noodzakelijk &amp;ndash; de verdere digitalisering van onze samenleving&amp;nbsp;en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van&amp;nbsp;de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt&amp;nbsp;ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Goede en onafhankelijke toegang tot ons erfgoed en onze cultuur is en blijft van groot belang.&amp;nbsp;Overal in ons land is erfgoed te vinden met een verhaal over waar we vandaan komen en wie wij&amp;nbsp;zijn. Dat biedt houvast en de basis voor een gesprek over ons gezamenlijk&amp;nbsp;verleden&amp;nbsp;&amp;ndash; ook als&amp;nbsp;die gesprekken soms schuren! De nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed&amp;nbsp;verbindt daarom&amp;nbsp;erfgoedcollecties digitaal met elkaar, waardoor gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed&amp;nbsp;beter kunnen vertellen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nederland is anno 2021 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is&amp;nbsp;voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor&amp;nbsp;allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Niet alleen voor het brede&amp;nbsp;publiek dat meer wil weten over de geschiedenis van zijn eigen streek, maar bijvoorbeeld ook voor&amp;nbsp;kunstenaars, wetenschappers, journalisten en vrijwilligers die erfgoedobjecten gebruiken voor hun&amp;nbsp;werkzaamheden. De vernieuwde strategie maakt het voor al deze mensen makkelijker om hun&amp;nbsp;weg te vinden in onze digitale erfgoedcollecties.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
3,100
2,635
views
downloads
All versions This version
Views 3,1003,100
Downloads 2,6352,635
Data volume 1.0 GB1.0 GB
Unique views 2,8472,847
Unique downloads 2,2422,242

Share

Cite as