UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Report Open Access

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4604654">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4604654</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4604654"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Netwerk Digitaal Erfgoed</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Netwerk Digitaal Erfgoed</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</foaf:name>
    <foaf:givenName>Cultuur en Wetenschap</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>ministerie van Onderwijs</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Nationale Strategie Digitaal Erfgoed</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Digitaal Erfgoed</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Nationale Strategie Digitaal Erfgoed</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-03-15</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4604654"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4604654</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4601602"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4604653"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/ddhn"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;De vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.&amp;nbsp;Vernieuwing was noodzakelijk &amp;ndash; de verdere digitalisering van onze samenleving&amp;nbsp;en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van&amp;nbsp;de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt&amp;nbsp;ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Goede en onafhankelijke toegang tot ons erfgoed en onze cultuur is en blijft van groot belang.&amp;nbsp;Overal in ons land is erfgoed te vinden met een verhaal over waar we vandaan komen en wie wij&amp;nbsp;zijn. Dat biedt houvast en de basis voor een gesprek over ons gezamenlijk&amp;nbsp;verleden&amp;nbsp;&amp;ndash; ook als&amp;nbsp;die gesprekken soms schuren! De nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed&amp;nbsp;verbindt daarom&amp;nbsp;erfgoedcollecties digitaal met elkaar, waardoor gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed&amp;nbsp;beter kunnen vertellen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nederland is anno 2021 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is&amp;nbsp;voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor&amp;nbsp;allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Niet alleen voor het brede&amp;nbsp;publiek dat meer wil weten over de geschiedenis van zijn eigen streek, maar bijvoorbeeld ook voor&amp;nbsp;kunstenaars, wetenschappers, journalisten en vrijwilligers die erfgoedobjecten gebruiken voor hun&amp;nbsp;werkzaamheden. De vernieuwde strategie maakt het voor al deze mensen makkelijker om hun&amp;nbsp;weg te vinden in onze digitale erfgoedcollecties.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4604654"/>
    <dcat:byteSize>381268</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4604654/files/Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
3,082
2,619
views
downloads
All versions This version
Views 3,0823,082
Downloads 2,6192,619
Data volume 998.5 MB998.5 MB
Unique views 2,8302,830
Unique downloads 2,2282,228

Share

Cite as