Report Open Access

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4604654", 
 "language": "nld", 
 "title": "Nationale Strategie Digitaal Erfgoed", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    3, 
    15
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>De vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.&nbsp;Vernieuwing was noodzakelijk &ndash; de verdere digitalisering van onze samenleving&nbsp;en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van&nbsp;de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt&nbsp;ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.</p>\n\n<p>Goede en onafhankelijke toegang tot ons erfgoed en onze cultuur is en blijft van groot belang.&nbsp;Overal in ons land is erfgoed te vinden met een verhaal over waar we vandaan komen en wie wij&nbsp;zijn. Dat biedt houvast en de basis voor een gesprek over ons gezamenlijk&nbsp;verleden&nbsp;&ndash; ook als&nbsp;die gesprekken soms schuren! De nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed&nbsp;verbindt daarom&nbsp;erfgoedcollecties digitaal met elkaar, waardoor gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed&nbsp;beter kunnen vertellen.</p>\n\n<p>Nederland is anno 2021 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is&nbsp;voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor&nbsp;allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Niet alleen voor het brede&nbsp;publiek dat meer wil weten over de geschiedenis van zijn eigen streek, maar bijvoorbeeld ook voor&nbsp;kunstenaars, wetenschappers, journalisten en vrijwilligers die erfgoedobjecten gebruiken voor hun&nbsp;werkzaamheden. De vernieuwde strategie maakt het voor al deze mensen makkelijker om hun&nbsp;weg te vinden in onze digitale erfgoedcollecties.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Netwerk Digitaal Erfgoed"
  }, 
  {
   "family": "ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap"
  }
 ], 
 "version": "1.0", 
 "type": "article", 
 "id": "4604654"
}
1,054
976
views
downloads
All versions This version
Views 1,0541,054
Downloads 976976
Data volume 372.1 MB372.1 MB
Unique views 963963
Unique downloads 802802

Share

Cite as