Presentation Open Access

Dobrodošlica na Serbia.RDM vebinar "Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima"

Miljković, Nadica

SERBIAN

Prezentacija za vebinar pod nazivom "Serbia.RDM vebinar: Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima" održana 9. marta 2021. kao deo Co-creation projekta Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM koji je finansirao EOSC Secretariat.

Program je uključio sledeće sesije i prezentacije:

1 Uvodna sesija

  1. Nadica Miljković, Dobrodošlica na Serbia.RDM vebinar "Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima", https://zenodo.org/record/4593647
  2. Biljana Kosanović, Državni okvir za upravljanje istraživačkim podacima i doprinos praksama otvorene nauke, https://zenodo.org/record/4593869

2 Otvoreni istraživački podaci i otvorena nauka

  1. Ljiljana B. Lazarević, Dobre i loše istraživačke prakse na primeru istraživanja u psihologiji sa akcentom na otvaranje osetljivih podataka u psihologiji: Predstavljanje resursa namenjenih istraživačima na Serbia.RDM sajtu, https://zenodo.org/record/4593838

3 FAIR principi i infrastruktura za istraživačke podatke

  1. Nadica Miljković, FAIR principi za istraživačke podatke i softver, https://zenodo.org/record/4593828
  2. Obrad Vučkovac, Alati za kreiranje plana upravljanja istraživačkim podacima sa primerom Argos aplikacije i projektnog poziva IDEJE Fonda za nauku, https://zenodo.org/record/4593655
  3. Vladimir Otašević, Kako instalirati i prilagoditi Dataverse repozitorijum za otvorene istraživačke podatke?, https://zenodo.org/record/4593764

4 Institucionalna podrška dobrim praksama

  1. Milica Ševkušić, Istraživački podaci u nacionalnim i institucionalnim politikama otvorene nauke; Uloga bibliotekara u upravljanju istraživačkim podacima, https://zenodo.org/record/4593871

ENGLISH

Presentation for webinar titled "Institutional infrastructure and support for research data management practices" held on March 9, 2021 as part of the Co-creation activity Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM funded by the EOSC Secretariat.

Files (2.6 MB)
Name Size
N-Miljkovic-uvodna-prezentacija-vebinar.pdf
md5:6948de5c1d625690d51a8ca952fd3824
2.6 MB Download
145
74
views
downloads
All versions This version
Views 145145
Downloads 7474
Data volume 194.7 MB194.7 MB
Unique views 110110
Unique downloads 6767

Share

Cite as