Poster Open Access

Detection of mass ejection from a superflare on a solar-type star

Namekata, Kosuke; Maehara, Hiroyuki; Honda, Satoshi; Notsu, Yuta; Okamoto, Soshi; Takahashi, Jun; Takayama, Masaki; Ohshima, Tomohito; Saito, Tomoki; Katoh, Noriyuki; Tozuka, Miyako; Murata, Katsuhiro; Ogawa, Futa; Niwano, Masafumi; Adachi, Ryo; Oeda, Motoki; Shiraishi, Kazuki; Isogai, Keisuke; Ishii, Takako; Ichimoto, Kiyoshi; Nogami, Daisaku; Shibata, Kazunari


BibTeX Export

@misc{namekata_kosuke_2021_4564688,
 author    = {Namekata, Kosuke and
         Maehara, Hiroyuki and
         Honda, Satoshi and
         Notsu, Yuta and
         Okamoto, Soshi and
         Takahashi, Jun and
         Takayama, Masaki and
         Ohshima, Tomohito and
         Saito, Tomoki and
         Katoh, Noriyuki and
         Tozuka, Miyako and
         Murata, Katsuhiro and
         Ogawa, Futa and
         Niwano, Masafumi and
         Adachi, Ryo and
         Oeda, Motoki and
         Shiraishi, Kazuki and
         Isogai, Keisuke and
         Ishii, Takako and
         Ichimoto, Kiyoshi and
         Nogami, Daisaku and
         Shibata, Kazunari},
 title    = {{Detection of mass ejection from a superflare on a 
          solar-type star}},
 month    = feb,
 year     = 2021,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.4564688},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688}
}
146
63
views
downloads
All versions This version
Views 146146
Downloads 6363
Data volume 429.9 MB429.9 MB
Unique views 129129
Unique downloads 5656

Share

Cite as