Poster Open Access

Detection of mass ejection from a superflare on a solar-type star

Namekata, Kosuke; Maehara, Hiroyuki; Honda, Satoshi; Notsu, Yuta; Okamoto, Soshi; Takahashi, Jun; Takayama, Masaki; Ohshima, Tomohito; Saito, Tomoki; Katoh, Noriyuki; Tozuka, Miyako; Murata, Katsuhiro; Ogawa, Futa; Niwano, Masafumi; Adachi, Ryo; Oeda, Motoki; Shiraishi, Kazuki; Isogai, Keisuke; Ishii, Takako; Ichimoto, Kiyoshi; Nogami, Daisaku; Shibata, Kazunari


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}
147
63
views
downloads
All versions This version
Views 147147
Downloads 6363
Data volume 429.9 MB429.9 MB
Unique views 130130
Unique downloads 5656

Share

Cite as